В УМБАЛ „Чирков“ имплантираха оклудер на 5-годишно дете с вродена сърдечна малформация


Оклудерите или т.нар. чадърчета са запазена марка за доайена в детската кардиология и вродените сърдечни малформации при възрастни доц. Пенчо Кратунков. Специалистът завежда Отделението за лечение на вродени сърдечни малформации към УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ и има най-голям опит в България с подобни интервенции.

Съвсем наскоро неговият екип постави оклудер на 5-годишно дете с междупредсърден дефект секундум и тази интервенция ще позволи на детето да изживее пълноценно живота си.
Сигнал за вродената сърдечна малформация при детето са били честите респираторни инфекции на долните дихателни пътища – бронхиолит, пневмония и бронхит. Честото боледуване подтиква родителите да се обърнат към детските кардиолози и те се насочват към доц. Пенчо Кратунков.

Малката пациентка е била с мултифенестрирана предсърдна преграда или преграда с много отворчета в нея, което допълнително затруднява не оперативното лечение. Решението на проблема е поставяне на оклудер, който да затвори напълно дефектите и детето да има здраво сърце.

Екипът на доц. Кратунков извършва интервенцията под обща анестезия, прави ехокардиографско изследване, което дава детайлна оценка на преградата и дефектите в нея. След това минава през отворите с катетър и водач и позиционира балонен катетър. Раздуването на балона води до спиране на патологичния кръвоток и позволява на лекарите да направят максимално точна оценка на размера на дефекта и да определят размера на чадърчето, с което отворите ще бъдат запушени. По този начин се спестява хирургична операция – не се отваря гръдният кош, не се използва машина за екстракорпорално кръвобращение и пациентът се възстановява много бързо.

С имплантирането на чадърчета при вродени сърдечни малформации пациентите решават трайно кардиологичния си проблем.

Още от "Актуално"

Аортното клапно протезиране посредством ,, J’’ стернотомия щади пациентаАортното клапно протезиране посредством ,, J’’ стернотомия щади пациента

Заболяванията на аортната клапа са може би най-често срещаните клапни заболявания. В кардиохирургичната практика се използват редица методи, които намаляват оперативната травма. Минимално инвазивните техники намаляват следоперативната болка, както нуждата

Тютюнопушенето е един от водещите рисковите фактори за развитие на периферна артериална болестТютюнопушенето е един от водещите рисковите фактори за развитие на периферна артериална болест

Периферната артериална болест /ПАБ/ се дефинира като хронична тромбоза на артериите на долните крайници, вследствие на което към мускулите на засегнатия крайник не достигат достатъчно хранителни вещества и кислород. Голяма

Проф. Димитър Петков: „Поставяме „сухи клапи“, които „живеят“ над 20 години“Проф. Димитър Петков: „Поставяме „сухи клапи“, които „живеят“ над 20 години“

Здравето на сърцето и протезирането му с различни клапи е основен дял в съвременната медицина, който се развива с бурни темпове в последните години. Изпълнителният директор на УМБАЛ „Света Екатерина“