Водещи медици от УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ обменят опит по време на XI Конгрес по интервенционална кардиология


Водещи специалисти от УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ще се включат в XI Конгрес по интервенционална кардиология. Той ще се проведе в периода 9-12 ноември 2023 г. в Гранд Хотел Милениум, в София.

Интервенционалната кардиология е една от най-динамично развиващите се специалности в медицината.

Интересът към форума расте с годините не само поради факта, че събира интервенционалната общност в България, многобройните чуждестранни експерти ,но и поради традиционните живи предавания от катетеризационните лаборатории в страната.

Тази година, съгласно правилата на дружеството и изтегления жребий, УМБАЛ „Проф. Александър Чирков“ е един от центровете с излъчване на живо.

Екипът на Клиника по Кардиология е представен сериозно в програмата на конгреса с участие с лекции и презентации на собствен опит, както и включване на живо в три сесии по два часа от ангиографската зала.

Представяне на последните постижения в областта, дебатите по актуални теми и дискусия на клинични ситуации от реалната клинична практика превръщат Националния конгрес по интервенционална кардиология традиционно в най-значимия форум на съсловието, който дава възможност на специалистите да получат най-актуална и компетентна информация и поддържат клиничната си практика на високо ниво.

Пълната програма на събитието може да видите тук: https://bulsic.org/xi-kongres-po-interventsionalna-kardiologiya-2

Още от "Актуално"

Методът ТАВИ – елегантно, бързо, щадящо и ефективно лечение на аортната клапаМетодът ТАВИ – елегантно, бързо, щадящо и ефективно лечение на аортната клапа

Методът ТАВИ или транскатетърното имплантиране на аортна клапа се прилага в УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ от 2009 г., когато се въвежда и в Европа. Процедурата е гигантска стъпка в

Колко опасна е диабетната кардиомиопатия и как да се справим с нея?Колко опасна е диабетната кардиомиопатия и как да се справим с нея?

Сърдечната недостатъчност и свързаните с нея заболявания и смъртност нарастват с обезпокоителна скорост, до голяма степен поради увеличаването на възрастта, затлъстяването и захарния диабет. Клиничните резултати, свързани със сърдечна недостатъчност,

УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД обявява конкурси за лекари-специализантиУМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД обявява конкурси за лекари-специализанти

Във връзка  с Наредба №1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и изискването по чл. 17, ал. 1 и ал. 3 от същата