УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД обявява конкурси за лекари-специализанти


Във връзка  с Наредба №1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и изискването по чл. 17, ал. 1 и ал. 3 от същата наредба УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД  обявява конкурс за следните свободни длъжности за лекар–специализанти в лечебното заведение:

  1. Лекар, специализант по „Съдова хирургия“ – 2 места

Адрес на работа: Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия към УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД с място на работа: гр. София, бул. „П. Славейков“ №52А. Характера на работата се изразява в ежедневно присъствие и участие в клинико-диагностичната и оперативна дейност, съобразно медицинските стандарти. Поемане на планови и спешни съдово-хирургични дейности, във връзка с натовареността на клиниката.

  1. Лекар, специализант по „Кардиология“ – 2 места

Адрес на работа: Клиника по кардиология към УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД с място на работа: гр. София, бул. „П. Славейков“ №52А. Характера на работата се изразява в ежедневно присъствие и участие в клинико-диагностичната и оперативна дейност, съобразно медицинските стандарти. Поемане на планови и спешни кардиологични дейности, във връзка с натовареността на клиниката.

  1. Лекар, специализант по „Кардиохирургия“ – 2 места

Адрес на работа: Клиника по кардиохирургия към УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД с място на работа: гр. София, бул. „П. Славейков“ №52А. Характера на работата се изразява в ежедневно включване в оперативната програма. Ежедневно подготвяне и обработка на медицинската документация. Разработка на статии, научни проекти, презентации и др. Ежедневна грижа за оперираните пациенти (превръзки, премахване на конци, обработка на рани и т.н.).

  1. Лекар, специализант по „Обща и клинична патология“ – 1 място

Адрес на работа: Отделение по обща и клинична патология към УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД с място на работа: гр. София, бул. „П. Славейков“ №52А. Характера на работата се изразява в ежедневно присъствие с активно участие в рутинната техническа и диагностична (биопсична и некропсична) дейност. Участие в обсъждането и оформянето на документацията на биопсичните и некроскопичните резултати. Ще следва план за специализация и съответната теоретична подготовка.

Конкурсите  ще се провеждат на база представени документи и изпит (писмен, писмен и устен), върху предварително обявен конспект, като при равни резултати ще се обсъдят представените в документите данни и други лични качества на кандидата.

Желаещите да станат част от екипа на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД следва да представят в  „Учебен отдел“ следните документи:

  • Заявление – свободен текст;

     Диплом за завършено висше медицинско образование – копие;
     Автобиография – европейски формат;

     –     Удостоверение за членство в съсловна организация – копие;

Документите ще се приемат в срок от 30 /тридесет/  дни от публикуването на обявата (до 16 март) включително.

След приключване приема на документи, кандидатите ще бъдат информирани за допускането им в следващия етап от конкурса.

Още от "Актуално"

Д-р Светослав Димитров: „Винаги съм искал да бъда лекар!Д-р Светослав Димитров: „Винаги съм искал да бъда лекар!

„Аз не избрах специалността си сам – тя ме избра! Започнах работа още в студентските си години в Клиниката по съдова хирургия, в която работя и до момента. Другото всичко

Диабетът е един от основните рискови фактори за появата на сърдечно-съдови заболявания.Диабетът е един от основните рискови фактори за появата на сърдечно-съдови заболявания.

Диабетът е един от основните рискови фактори за появата на сърдечно-съдови заболявания. Усложненията, до които най-често води са коронарна болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, атеросклероза на съдовете, бъбречни нарушения и

Проф. Говедарски: „Държавните болници са тези, които изграждат кадрите в медицината“Проф. Говедарски: „Държавните болници са тези, които изграждат кадрите в медицината“

Проф. Говедарски: „Държавните болници са тези, които изграждат кадрите в медицината“. Това каза проф. Валентин Говедарски, изпълнителен директор на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ в интервю за здравната платформа medicalnews.bg Приоритетите