УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД обявява конкурси за лекари-специализанти


Във връзка  с Наредба №1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и изискването по чл. 17, ал. 1 и ал. 3 от същата наредба УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД  обявява конкурс за следните свободни длъжности за лекар–специализанти в лечебното заведение:

  1. Лекар, специализант по „Съдова хирургия“ – 2 места

Адрес на работа: Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия към УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД с място на работа: гр. София, бул. „П. Славейков“ №52А. Характера на работата се изразява в ежедневно присъствие и участие в клинико-диагностичната и оперативна дейност, съобразно медицинските стандарти. Поемане на планови и спешни съдово-хирургични дейности, във връзка с натовареността на клиниката.

  1. Лекар, специализант по „Кардиология“ – 2 места

Адрес на работа: Клиника по кардиология към УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД с място на работа: гр. София, бул. „П. Славейков“ №52А. Характера на работата се изразява в ежедневно присъствие и участие в клинико-диагностичната и оперативна дейност, съобразно медицинските стандарти. Поемане на планови и спешни кардиологични дейности, във връзка с натовареността на клиниката.

  1. Лекар, специализант по „Кардиохирургия“ – 2 места

Адрес на работа: Клиника по кардиохирургия към УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД с място на работа: гр. София, бул. „П. Славейков“ №52А. Характера на работата се изразява в ежедневно включване в оперативната програма. Ежедневно подготвяне и обработка на медицинската документация. Разработка на статии, научни проекти, презентации и др. Ежедневна грижа за оперираните пациенти (превръзки, премахване на конци, обработка на рани и т.н.).

  1. Лекар, специализант по „Обща и клинична патология“ – 1 място

Адрес на работа: Отделение по обща и клинична патология към УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД с място на работа: гр. София, бул. „П. Славейков“ №52А. Характера на работата се изразява в ежедневно присъствие с активно участие в рутинната техническа и диагностична (биопсична и некропсична) дейност. Участие в обсъждането и оформянето на документацията на биопсичните и некроскопичните резултати. Ще следва план за специализация и съответната теоретична подготовка.

Конкурсите  ще се провеждат на база представени документи и изпит (писмен, писмен и устен), върху предварително обявен конспект, като при равни резултати ще се обсъдят представените в документите данни и други лични качества на кандидата.

Желаещите да станат част от екипа на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД следва да представят в  „Учебен отдел“ следните документи:

  • Заявление – свободен текст;

     Диплом за завършено висше медицинско образование – копие;
     Автобиография – европейски формат;

     –     Удостоверение за членство в съсловна организация – копие;

Документите ще се приемат в срок от 30 /тридесет/  дни от публикуването на обявата (до 16 март) включително.

След приключване приема на документи, кандидатите ще бъдат информирани за допускането им в следващия етап от конкурса.

Още от "Актуално"

Диагностика и лечение на артериални аневризмиДиагностика и лечение на артериални аневризми

Артериалните аневризми представляват ограничено разширяване на диаметъра на артериалната стена с повече от 50% спрямо очаквания размер на артерията според възрастта и телосложението на човек. Аневризмите могат да засегнат артериите

УМБАЛ „Проф.д-р Александър Чирков“ с победи в Националните спортни игри за трансплантираниУМБАЛ „Проф.д-р Александър Чирков“ с победи в Националните спортни игри за трансплантирани

Медици от УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ се включиха в Националните спортни игри за трансплантирани в рамките на инициативата „Да!За живот“. Д-р Йордан Македонски, началник Отделение за оперативно лечение на

Съдови хирурзи от УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ участваха в сложната операция на 38-годишната родилка от СилистраСъдови хирурзи от УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ участваха в сложната операция на 38-годишната родилка от Силистра

Съдови хирурзи от УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ участваха в сложната операция на 38-годишната родилка, транспортирана със „Спартан“ от Балчик до София. Д-р Светослав Димитров и д-р Димитър Чернев от