Тип: ПОКАНА №: 2020-8
Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги, платежни и свързани услуги, включително превод на трудовите възнаграждения на служителите на болницата и управление на разплащателни сметки от финансови институции за нуждите на УМБАЛ ”Света Екатерина“ ЕАД” за срок от 2 /две/ години, съгласно Постановление № 127 на Министерския съвет от 27 май 2013 г. за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 20.03.2020
Добавен на: 20.03.2020
Добавен на: 20.03.2020
Добавен на: 20.03.2020
Добавен на: 20.03.2020
Добавен на: 20.03.2020
Добавен на: 20.03.2020
Добавен на: 20.03.2020
АОП № Публикувано на: 20.03.2020