Тип: Открита Процедура №: 55
“Доставки на медицински изделия за нуждите на „Клиника по кардиохирургия“, „КАИЛ“, "Отделение по образна диагностика" и Операционен блок при „Клиника по съдова хирургия и ангиология“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД
Комисията назначена за провеждане на открита процедура с предмет: “Доставки на медицински изделия: шевен материал и медицински изделия за анестезия и интензивно лечение за нуждите на „Клиника по кардиохирургия“ и Операционен блок при „Клиника по съдова хирургия и ангиология“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, Ви кани на 27.03.2015 г. от 10,00 часа в зала №1 на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, партерен етаж за отваряне на плика с “Предлаганата цена” на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 10.06.2016
Добавен на: 02.06.2016
Добавен на: 27.05.2016
Добавен на: 16.05.2016
Добавен на: 13.04.2016
Добавен на: 16.03.2016
Добавен на: 15.01.2016
Добавен на: 10.12.2015
Добавен на: 16.11.2015
Добавен на: 12.10.2015
Добавен на: 08.09.2015
Добавен на: 14.08.2015
Добавен на: 09.07.2015
Добавен на: 08.06.2015
Добавен на: 27.05.2015
Добавен на: 18.05.2015
Добавен на: 08.05.2015
Добавен на: 23.04.2015
Добавен на: 23.04.2015
Добавен на: 23.04.2015
Добавен на: 31.03.2015
Добавен на: 31.03.2015
Добавен на: 24.03.2015
Добавен на: 18.03.2015
Добавен на: 20.01.2015
Добавен на: 20.01.2015
Добавен на: 20.01.2015
Добавен на: 20.01.2015
Добавен на: 20.01.2015
Добавен на: 20.01.2015
Добавен на: 20.01.2015
Добавен на: 20.01.2015
Добавен на: 20.01.2015
АОП № 00010-2015-0001 Публикувано на: 20.01.2015