Тип: ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ №: 389
Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване и при необходимост доставка и подмяна на резервни части/консумативи за медицинско оборудване

Предмет

"Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване и при необходимост доставка и подмяна на резервни части/консумативи за медицинско оборудване”,

Обект на поръчка

Услуги

 

СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, на основание чл. 44, ал. 1 от ЗОП, отправя покана за „Пазарни консултации“ за определяне на прогнозна стойност по обществена поръчка, с предмет:

 

"Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване и при необходимост доставка и подмяна на резервни части/консумативи за медицинско оборудване”,

Приложения към обява:

1. Техническа спецификация

2. Образец на Ценови стойности

 

Място и срок за подаване на предложенията:

Предложенията се подават в срок от 5 работни дни от обявяването на поканата включително, всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч., в служба „Деловодство” на УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А.

ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 25.03.2019
Добавен на: 25.03.2019
Добавен на: 25.03.2019
Добавен на: 25.03.2019
Добавен на: 25.03.2019
Добавен на: 25.03.2019
Добавен на: 25.03.2019
Добавен на: 25.03.2019
Добавен на: 25.03.2019
Добавен на: 25.03.2019
Добавен на: 25.03.2019
Добавен на: 25.03.2019
Добавен на: 25.03.2019
Добавен на: 25.03.2019
Добавен на: 25.03.2019
Добавен на: 25.03.2019
Добавен на: 25.03.2019
Добавен на: 25.03.2019
Добавен на: 25.03.2019
Добавен на: 25.03.2019
АОП № Публикувано на: 25.03.2019