Главна медицинска сестра

Биляна Огнянова

Биляна Огнянова е завършила Медицинския университет – София и притежава магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“. Взела е успешно редица квалификационни курсове по „Съвременни практики в болничната практика и хигиена“, „Координатори на клинични проучвания”, „Функции и задачи на комисиите по етика в здравното заведение“, „Съвременни аспекти във фармакотерапията на лекарствени средства, прилагани  от помощния медицински персонал” и др.

Професионалният й опит е над 35 години, от които 8 е била старша медицинска сестра и 12 години главна медицинска сестра във водещи лечебни заведения, като МБАЛ “Н.И.Пирогов”, УМБАЛ “Св. Ив. Рилски” – ЕАД, гр. София, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, София , Национален онкологичен медицински център, гр. София и др.