Зала 2

Залата разполага с:

  • 32 места
  • Бюро
  • Мултимедия
  • Компютър с монитор
  • Екран за видеопроектор
  • Бяла дъска за писане
  • Негативоскоп
  • Флипчарт