Контакти

За допълнителна информация и записване:   

Учебен център на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков”, бул. „П. Славейков” №52А

_________________________________________

Телефони за контакт:

02/9159 441

02/9159 717

_________________________________________

E-mail:

akoleva@uhsek.com