Цени

Зала 1:

Капацитет: 21 места

Цена за цял ден: 200 лв.

Цена за половин ден: 150 лв.

_________________________________________

Зала 2:

Капацитет: 32 места

Цена за цял ден: 250 лв.

Цена за половин ден: 200 лв.

_________________________________________

Аула „Проф. д-р Александър Чирков“:

Капацитет: 170 места

Цена за цял ден: 1200 лв.

Цена за половин ден: 1000 лв.

_________________________________________

Залите се наемат с подадена предварителна молба, а плащанията могат да са в брой и по банков път.

Цените са валидни за български граждани и граждани на ЕС.