Цени

Зала 1:

Капацитет: 21 места

Цена за цял ден: 80 лв.

Цена за половин ден: 50 лв.

_________________________________________

Зала 2:

Капацитет: 32 места

Цена за цял ден: 150 лв.

Цена за половин ден: 80 лв.

_________________________________________

Аула „Проф. д-р Александър Чирков“:

Капацитет: 170 места

Цена за цял ден: 800 лв.

Цена за половин ден: 600 лв.

_________________________________________

Залите се наемат с подадена предварителна молба, а плащанията могат да са в брой и по банков път.