Заместник – директор по диагностично – консултативната дейност

Доц. д-р Борислав Ацев

Доц. д-р Борислав Георгиев Ацев, д. м.  Завършва медицина в Медицинска академия, София през 1986г. През 1994г. придобива специалност по Вътрешни болести, а през 1999г. – втора специалност по Кардиология. Сертифициран за инвазивна кардиология през 2004г. От 1991 до 1995г. е асистент, от 1995 до 1999 г. е старши асистент, от 1999г. – главен асистент в Клиниката по кардиология  към УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ гр. София. През 2013 г. му е присъдена образователна и научна степен „доктор по медицина“, като през 2020 г. е избран за редовен доцент в Клиника по кардиология, УМБАЛ ,,Проф. д-р Александър Чирков”, гр. София. От 2017 г. и по настоящем е заместник директор по диагностично-консултативната дейност на болницата.  Консултант по Кардиология в Македония и Украйна.

Специализирал в Мичиган, САЩ; Козвиг, Германия; Истанбул, Турция.

Член е на Българското Кардиологично дружество; Интервенционалното Кардиологично Дружество; Европейското кардиологично дружество; Европейската асоциация по интервенционална кардиология.

Автор и съавтор е на 40 научни публикации в България и чужбина.