Информация за клиниката

Клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“ приема пациенти в новия Хирургичен блок Б, отговарящ на всички европейски стандарти и изисквания за модерна сърдечна хирургия.

Клиниката има 24 часа 7 дни в седмицата готовност за извършване на планови и спешни операции. 

Звеното разполага с високотехнологична апаратура, 4 операционни зали, оборудвани по международните стандарти и 35 легла за предоперативна подготовка и следоперативно лечение на сърдечно оперирани пациенти. Всички стаи имат собствен санитарен възел, телевизия, интернет и постоянно медицинско наблюдение. Обособена е модерна алармена система с отдалечен достъп за контрол на хемодинамичните показатели. В част от помещенията са предвидени условия за близките на пациентите. 

Предоперативните и следоперативните изследвания се осъществяват от висококвалифицирани инвазивни кардиолози и кардиолози с експертно ниво по ЕхоКГ – ТТЕ, ТЕЕ.

В клиниката работят едни от най-добре обучените специалисти в България с богат опит във всички сфери на сърдечната хирургия. Дейността им е насочена към прилагане на най-модерните и щадящи хирургични техники с цел бързо възстановяване на пациентите след сърдечна операция.

Основно правило в лечението на пациентите е спазването на принципите на т.н. „Heart team“ – лекарски колегиум, състоящ се от кардиохирург, инвазивен кардиолог и неинвазивен (конвенционален) кардиолог. Това осигурява оптимални решения, които са изцяло в интерес на здравето на болните.