Контакти

Началник:

Тел.: 02/ 9159 776

E-mail: mboncheva@uhsek.com

_________________________

Лаборанти:

Тел.: 02/ 9159 630

_________________________

Кабинет за контрол на антикоагулантната терапия:

Тел.: 02/ 9159 600

_________________________