Тип: Открита Процедура №: 100
„Доставки на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД.
В изпълнение на чл. 71, ал. 5 от ЗОП и съгласно т. 17 от Решението за откриване на процедурата, Комисията ще проведе в 13:00 часа на 04.08.2015 г. в зала №1, партерен етаж на УМБАЛ “Св. Екатерина” ЕАД, бул. “Пенчо Славейков” № 52А публичен жребий за определянето на изпълнител между класираните на първо място оферти по съответните номенклатури от съответните обособени позиции, като кани всички участници в процедурата да присъстват.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 14.11.2016
Добавен на: 11.10.2016
Добавен на: 13.09.2016
Добавен на: 05.08.2016
Добавен на: 08.07.2016
Добавен на: 10.06.2016
Добавен на: 16.05.2016
Добавен на: 13.04.2016
Добавен на: 16.03.2016
Добавен на: 05.02.2016
Добавен на: 15.01.2016
Добавен на: 10.12.2015
Добавен на: 17.11.2015
Добавен на: 13.11.2015
Добавен на: 12.10.2015
Добавен на: 15.09.2015
Добавен на: 15.09.2015
Добавен на: 14.09.2015
Добавен на: 12.09.2015
Добавен на: 08.09.2015
Добавен на: 08.09.2015
Добавен на: 04.09.2015
Добавен на: 02.09.2015
Добавен на: 02.09.2015
Добавен на: 02.09.2015
Добавен на: 02.09.2015
Добавен на: 02.09.2015
Добавен на: 02.09.2015
Добавен на: 02.09.2015
Добавен на: 02.09.2015
Добавен на: 05.08.2015
Добавен на: 05.08.2015
Добавен на: 05.08.2015
Добавен на: 05.08.2015
Добавен на: 05.08.2015
Добавен на: 05.08.2015
Добавен на: 03.08.2015
Добавен на: 29.06.2015
Добавен на: 25.03.2015
Добавен на: 25.03.2015
Добавен на: 25.03.2015
Добавен на: 25.03.2015
АОП № 00010-2015-0007 Публикувано на: 25.03.2015