Тип: Открита Процедура №: 101
„Доставка, инсталация и тестване за съвместимост на трансдюсер тип 3V2c, съвместим с ехокардиограф Acuson Sequoia- Siеmens AG Healthcare– 1 брой, за нуждите на „Консултативно-диагностичен блок“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД;
Комисията назначена за провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка, инсталация и тестване за съвместимост на трансдюсер тип 3V2c, съвместим с ехокардиограф Acuson Sequoia- Siеmens AG Healthcare– 1 брой, за нуждите на „Консултативно-диагностичен блок“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД“, Ви кани на 28.05.2015 г. от 10,00 часа в зала №1 на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, партерен етаж за отваряне на плика с “Предлаганата цена” на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 28.11.2016
Добавен на: 13.06.2016
Добавен на: 04.09.2015
Добавен на: 04.09.2015
Добавен на: 06.07.2015
Добавен на: 29.06.2015
Добавен на: 23.06.2015
Добавен на: 05.06.2015
Добавен на: 05.06.2015
Добавен на: 25.05.2015
Добавен на: 25.03.2015
Добавен на: 25.03.2015
Добавен на: 25.03.2015
Добавен на: 25.03.2015
АОП № 00010-2015-0008 Публикувано на: 25.03.2015