Тип: Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №: 103
„Доставки на компютърни конфигурации, мултимедиен проектор, принтерна техника, мултифункционални устройства, сървъри, маршрутизатор, необходим за филтриране на атаки по мрежата, софтуери и масив за съхранение на информация по мрежата, за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД групирани в осем обособени позиции, първата от които е по проект BG051PO001-6.12.0001“Нови възможности за лекарите в България“”.
„Доставки на компютърни конфигурации, мултимедиен проектор, принтерна техника, мултифункционални устройства, сървъри, маршрутизатор, необходим за филтриране на атаки по мрежата, софтуери и масив за съхранение на информация по мрежата, за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД групирани в осем обособени позиции, първата от които е по проект BG051PO001-6.12.0001“Нови възможности за лекарите в България“”.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 14.08.2015
Добавен на: 09.07.2015
Добавен на: 07.05.2015
Добавен на: 05.05.2015
Добавен на: 27.04.2015
Добавен на: 23.04.2015
Добавен на: 06.04.2015
Добавен на: 01.04.2015
АОП № 9040393 Публикувано на: 01.04.2015