Тип: Открита Процедура №: 104
Доставка и извършване на гаранционна поддръжка на специализиран санитарен автомобил с медицинско оборудване (реанимобил)” за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД“
Назначената комисия за провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка и извършване на гаранционна поддръжка на специализиран санитарен автомобил с медицинско оборудване (реанимобил)” за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД“, Ви кани на 03.07.2015 г. от 10,00 часа в зала №1 на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, партерен етаж за отваряне на плика с “Предлаганата цена”. Оценката по показателя - «срок за изпълнение на доставката и пускането в експлоатация на напълно оборудвания специализиран автомобил с мед. оборудване /завършено изделие/ в дни”- Кс е следната: „Каменни фракции” ЕООД – 30,00 т.;
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 11.10.2016
Добавен на: 23.11.2015
Добавен на: 16.11.2015
Добавен на: 13.10.2015
Добавен на: 07.08.2015
Добавен на: 28.07.2015
Добавен на: 03.07.2015
Добавен на: 03.07.2015
Добавен на: 30.06.2015
Добавен на: 30.06.2015
Добавен на: 25.05.2015
Добавен на: 15.05.2015
Добавен на: 27.04.2015
Добавен на: 27.04.2015
Добавен на: 27.04.2015
Добавен на: 27.04.2015
Добавен на: 27.04.2015
АОП № 00010-2015-0009 Публикувано на: 27.04.2015