Тип: Открита Процедура №: 112
“Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД“.
Комисията назначена за провеждане на открита процедура с предмет: “Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД“, Ви кани на 16.11.2015 г. от 09,30 часа в зала №1 на УМБАЛ„Света Екатерина” ЕАД, партерен етаж за отваряне на плика с “Предлаганата цена” на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 20.03.2017
Добавен на: 13.02.2017
Добавен на: 25.01.2017
Добавен на: 14.11.2016
Добавен на: 11.10.2016
Добавен на: 13.09.2016
Добавен на: 05.08.2016
Добавен на: 08.07.2016
Добавен на: 10.06.2016
Добавен на: 16.05.2016
Добавен на: 13.04.2016
Добавен на: 16.03.2016
Добавен на: 05.02.2016
Добавен на: 05.02.2016
Добавен на: 20.01.2016
Добавен на: 15.01.2016
Добавен на: 15.01.2016
Добавен на: 14.01.2016
Добавен на: 14.01.2016
Добавен на: 11.01.2016
Добавен на: 08.01.2016
Добавен на: 08.01.2016
Добавен на: 08.01.2016
Добавен на: 07.01.2016
Добавен на: 06.01.2016
Добавен на: 06.01.2016
Добавен на: 06.01.2016
Добавен на: 06.01.2016
Добавен на: 06.01.2016
Добавен на: 05.01.2016
Добавен на: 05.01.2016
Добавен на: 05.01.2016
Добавен на: 04.01.2016
Добавен на: 04.01.2016
Добавен на: 04.01.2016
Добавен на: 04.01.2016
Добавен на: 04.01.2016
Добавен на: 04.01.2016
Добавен на: 04.01.2016
Добавен на: 04.01.2016
Добавен на: 04.01.2016
Добавен на: 04.01.2016
Добавен на: 04.01.2016
Добавен на: 04.01.2016
Добавен на: 23.12.2015
Добавен на: 23.12.2015
Добавен на: 23.12.2015
Добавен на: 23.12.2015
Добавен на: 22.12.2015
Добавен на: 22.12.2015
Добавен на: 22.12.2015
Добавен на: 22.12.2015
Добавен на: 22.12.2015
Добавен на: 18.12.2015
Добавен на: 12.12.2015
Добавен на: 12.12.2015
Добавен на: 12.12.2015
Добавен на: 12.12.2015
Добавен на: 03.12.2015
Добавен на: 03.12.2015
Добавен на: 03.12.2015
Добавен на: 03.12.2015
Добавен на: 27.11.2015
Добавен на: 11.11.2015
Добавен на: 16.10.2015
Добавен на: 20.07.2015
Добавен на: 15.07.2015
Добавен на: 15.07.2015
Добавен на: 15.07.2015
АОП № 00010-2015-0011 Публикувано на: 15.07.2015