Тип: Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №: 114
“Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на „Лаборатория по клинична микробиология и болнична хигиена“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, във връзка с преминаването на лабораторията към европейския стандарт (EUCAST) за оценка чувствителността на бактериите към антибиотици“
“Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на „Лаборатория по клинична микробиология и болнична хигиена“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, във връзка с преминаването на лабораторията към европейския стандарт (EUCAST) за оценка чувствителността на бактериите към антибиотици“
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 16.05.2016
Добавен на: 13.04.2016
Добавен на: 05.02.2016
Добавен на: 10.12.2015
Добавен на: 11.09.2015
Добавен на: 31.08.2015
Добавен на: 17.08.2015
АОП № 9044906 Публикувано на: 17.08.2015