Тип: Открита Процедура №: 115
„Доставка, инсталация и тестване за съвместимост на трансторакален кардиологичен трансдюсер тип 3V2c, съвместим с ехокардиограф Acuson Sequoia- Siеmens 512 AG Healthcare– 1 брой, за нуждите на 12 кабинет на „Консултативно-диагностичен блок“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД
„Доставка, инсталация и тестване за съвместимост на трансторакален кардиологичен трансдюсер тип 3V2c, съвместим с ехокардиограф Acuson Sequoia- Siеmens 512 AG Healthcare– 1 брой, за нуждите на 12 кабинет на „Консултативно-диагностичен блок“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 29.09.2015
Добавен на: 08.09.2015
Добавен на: 17.08.2015
Добавен на: 17.08.2015
АОП № 00010-2015-0013 Публикувано на: 17.08.2015