Тип: Открита Процедура №: 121
„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „КАИЛ”, „Клиника по съдова хирургия” и „Клиника по кардиохирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/.”
Комисията назначена за провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „КАИЛ”, „Клиника по съдова хирургия” и „Клиника по кардиохирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/.”, Ви кани на 24.02.2016 г. от 10,00 часа в зала №1 на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, партерен етаж за отваряне на плика с “Предлаганата цена” на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 08.07.2016
Добавен на: 01.07.2016
Добавен на: 13.06.2016
Добавен на: 10.06.2016
Добавен на: 22.04.2016
Добавен на: 19.04.2016
Добавен на: 08.04.2016
Добавен на: 06.04.2016
Добавен на: 26.02.2016
Добавен на: 26.02.2016
Добавен на: 19.02.2016
Добавен на: 15.02.2016
Добавен на: 20.11.2015
Добавен на: 20.11.2015
Добавен на: 20.11.2015
Добавен на: 20.11.2015
Добавен на: 20.11.2015
Добавен на: 20.11.2015
АОП № 00010-2015-0016 Публикувано на: 20.11.2015