Тип: Открита Процедура №: 268
„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Отделение за оперативно лечение на придобити сърдечни заболявания“ към „Клиника по кардиохирургия“ и „Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/.”
Обособена позиция № 1 - „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на специализирани електрически болнични легла - 43 бр., в комплект с 27 бр. помощни нощни шкафчета и 43 бр. антдекубитални матраци към леглата, за нуждите на „Отделение за оперативно лечение на придобити сърдечни заболявания“ към „Клиника по кардиохирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването. 2. Обособена позиция № 2 - „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на специализирани интензивни електрически болнични легла – 10 бр. / 4 бр. за нуждите на „Отделение за оперативно лечение на придобити сърдечни заболявания“ към „Клиника по кардиохирургия“ и 6 бр. за нуждите на „Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД ”/; в комплект с 10 бр. помощни нощни шкафчета /4 бр. за нуждите на „Отделение за оперативно лечение на придобити сърдечни заболявания“ към „Клиника по кардиохирургия“ и 6 бр. за нуждите на „Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД ”/ и 10 бр. антидекубитални матраци към леглата / 4 бр. за нуждите на „Отделение за оперативно лечение на придобити сърдечни заболявания“ към „Клиника по кардиохирургия“ и 6 бр. за нуждите на „Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД”/, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването. 3 Обособена позиция № 3 - „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на външен електрокардиостимулатор еднокухинен -2 броя, за нуждите на „Клиника по кардиохирургия “ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД ”/; както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването. 4 Обособена позиция № 4 - „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на външен електрокардиостимулатор двукухинен -2 броя, за нуждите на „Клиника по кардиохирургия “ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД ”/; както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 18.08.2017
Добавен на: 18.08.2017
Добавен на: 11.05.2017
Добавен на: 10.05.2017
Добавен на: 10.05.2017
Добавен на: 27.04.2017
Добавен на: 21.04.2017
Добавен на: 17.03.2017
Добавен на: 06.03.2017
Добавен на: 06.03.2017
Добавен на: 06.03.2017
Добавен на: 06.03.2017
АОП № 00010-2017-0004 Публикувано на: 06.03.2017