Тип: Открита Процедура №: 269
„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинско оборудване - 2 броя портативна автоклавируема акумулаторна моторна система за стернотомия, за нуждите на Клиника по кардиохирургия- Операционен блок при УМБАЛ“Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването.“
„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинско оборудване - 2 броя портативна автоклавируема акумулаторна моторна система за стернотомия, за нуждите на Клиника по кардиохирургия- Операционен блок при УМБАЛ“Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването.“
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 11.08.2017
Добавен на: 26.05.2017
Добавен на: 26.05.2017
Добавен на: 10.04.2017
Добавен на: 10.04.2017
Добавен на: 06.03.2017
Добавен на: 06.03.2017
Добавен на: 06.03.2017
АОП № 00010-2017-0005 Публикувано на: 06.03.2017