Тип: Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №: 270
“Доставки на медицински изделия - Бифуркационен абдоминален стент графт - 1 брой и 1 брой контралатерално краче за нуждите на конкретен пациент с диагноза „аневризма на абдоминалната аорта“ на „Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД.
“Доставки на медицински изделия - Бифуркационен абдоминален стент графт - 1 брой и 1 брой контралатерално краче за нуждите на конкретен пациент с диагноза „аневризма на абдоминалната аорта“ на „Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 30.03.2017
Добавен на: 14.03.2017
Добавен на: 14.03.2017
Добавен на: 14.03.2017
АОП № 9062308 Публикувано на: 14.03.2017