Тип: Открита Процедура №: 271
„Доставки на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД.
До Всички заинтересовани лица Уважаеми госпожи и господа, Уведомяваме всички заинтересовани лица, че във връзка с изменение чл. 154, ал. 1 и ал. 2 от КТ, с което 08.05.2017г. се обявава за неработен ден, офертите по обществена поръчка с предмет: „Доставки на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД.“ ще се подават до 16:30 ч. на 09.05.2017г., а датата на отваряне на офертите е 10.05.2017г., 10:00 ч. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ПРОФ. Д-Р Г. НАЧЕВ, д.м.н.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 17.08.2017
Добавен на: 17.08.2017
Добавен на: 17.08.2017
Добавен на: 17.08.2017
Добавен на: 17.08.2017
Добавен на: 17.08.2017
Добавен на: 21.06.2017
Добавен на: 21.06.2017
Добавен на: 21.06.2017
Добавен на: 06.06.2017
Добавен на: 30.05.2017
Добавен на: 25.04.2017
Добавен на: 06.04.2017
Добавен на: 06.04.2017
Добавен на: 06.04.2017
Добавен на: 06.04.2017
Добавен на: 06.04.2017
Добавен на: 06.04.2017
АОП № 00010-2017-0006 Публикувано на: 06.04.2017