Тип: Открита Процедура №: 272
Доставки на медицински изделия: ангиографски, кардиологични, кардиостимулатори и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология“, „Клиника по съдова хирургия и ангиология“, „Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации“ и „Отделение по кардиостимулация“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД
Периодични доставки на медицински изделия: ангиографски, кардиологични, кардиостимулатори и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология“, „Клиника по съдова хирургия и ангиология“, „Отделение за лечение на вродени сърдечни малформации“ и „Отделение по кардиостимулация“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 06.07.2020
Добавен на: 06.07.2020
Добавен на: 06.07.2020
Добавен на: 06.07.2020
Добавен на: 28.10.2019
Добавен на: 12.03.2019
Добавен на: 27.02.2019
Добавен на: 04.02.2019
Добавен на: 01.02.2019
Добавен на: 10.01.2019
Добавен на: 09.01.2019
Добавен на: 20.11.2018
Добавен на: 03.07.2018
Добавен на: 24.01.2018
Добавен на: 20.12.2017
Добавен на: 20.12.2017
Добавен на: 01.12.2017
Добавен на: 01.12.2017
Добавен на: 01.12.2017
Добавен на: 01.12.2017
Добавен на: 15.11.2017
Добавен на: 20.10.2017
Добавен на: 10.10.2017
Добавен на: 10.10.2017
Добавен на: 10.10.2017
Добавен на: 10.10.2017
Добавен на: 20.09.2017
Добавен на: 04.09.2017
Добавен на: 21.08.2017
Добавен на: 19.05.2017
Добавен на: 27.04.2017
Добавен на: 27.04.2017
Добавен на: 27.04.2017
Добавен на: 27.04.2017
АОП № 00010-2017-0007 Публикувано на: 27.04.2017