Тип: Открита Процедура №: 273
Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на Лаборатория по клинична микробиология и болнична хигиена, Клинична лаборатория и Лаборатория по обща и клинична патология при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД“
Периодични доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за нуждите на Лаборатория по клинична микробиология и болнична хигиена, Клинична лаборатория и Лаборатория по обща и клинична патология при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД“, извършвани по предварителни писмени заявки
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 28.03.2019
Добавен на: 24.01.2018
Добавен на: 08.12.2017
Добавен на: 08.12.2017
Добавен на: 06.11.2017
Добавен на: 01.11.2017
Добавен на: 18.10.2017
Добавен на: 16.10.2017
Добавен на: 16.10.2017
Добавен на: 16.10.2017
Добавен на: 14.09.2017
Добавен на: 28.08.2017
Добавен на: 16.08.2017
Добавен на: 31.05.2017
Добавен на: 17.05.2017
Добавен на: 12.05.2017
Добавен на: 12.05.2017
Добавен на: 28.04.2017
Добавен на: 27.04.2017
Добавен на: 27.04.2017
Добавен на: 27.04.2017
АОП № 00010-2017-0008 Публикувано на: 27.04.2017