Тип: Публично състезание №: 275
Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана чрез техническа система за сигурност /собственост на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД/ на обекти на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД.
Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана и охрана чрез техническа система за сигурност /собственост на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД/ на обекти на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, съгласно пълно описание предмета на поръчката; предложение за техническа спецификация, вкл. броя охранявани обекти, режима на охрана на отделните обекти, необходимия брой охранители и брой постове за всеки обект и предложение за критерии за оценка на офертите.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 25.07.2017
Добавен на: 20.06.2017
Добавен на: 20.06.2017
Добавен на: 05.06.2017
Добавен на: 28.04.2017
Добавен на: 28.04.2017
Добавен на: 28.04.2017
АОП № 00010-2017-0009 Публикувано на: 28.04.2017