Тип: Открита Процедура №: 279
Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Система за електрофизиологични изследвания и процедури, за нуждите на „Отделение кардиостимулация имплантиране на кардиовер.дефибр.ресинхронизатор и лечение” при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването.
Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Система за електрофизиологични изследвания и процедури, за нуждите на „Отделение кардиостимулация имплантиране на кардиовер.дефибр.ресинхронизатор и лечение” при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 26.07.2017
Добавен на: 20.06.2017
Добавен на: 20.06.2017
Добавен на: 13.06.2017
Добавен на: 13.06.2017
Добавен на: 04.05.2017
Добавен на: 04.05.2017
Добавен на: 04.05.2017
Добавен на: 04.05.2017
Добавен на: 04.05.2017
АОП № 00010-2017-0010 Публикувано на: 04.05.2017