Тип: Публично състезание №: 285
Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология (инвазивна/ интервенционална диагностика и лечение)“ към „Клиника по кардиология“, „КАИЛ“ и Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 22.06.2017
Добавен на: 09.06.2017
Добавен на: 09.06.2017
Добавен на: 09.06.2017
Добавен на: 09.06.2017
Добавен на: 09.06.2017
АОП № 00010-2017-0014 Публикувано на: 09.06.2017