Тип: Публично състезание №: 291
Осигуряване на средства за колективна защита - Доставка на климатична техника за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
„Осигуряване на средства за колективна защита - Доставка на климатична техника за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Обособена позиция №1 - Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на термопомпен агрегат (чилър) за нуждите на блокове А1, А2. Обособена позиция №2 - Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 2 бр. инверторна климатична сплит система за нуждите на Аула „Максима”
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 20.11.2017
Добавен на: 20.11.2017
Добавен на: 16.10.2017
Добавен на: 16.10.2017
Добавен на: 25.09.2017
Добавен на: 04.09.2017
Добавен на: 16.08.2017
Добавен на: 01.08.2017
Добавен на: 01.08.2017
Добавен на: 01.08.2017
Добавен на: 01.08.2017
Добавен на: 01.08.2017
АОП № 00010-2017-0018 Публикувано на: 31.07.2017