Тип: Публично състезание №: 295
Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „КАИЛ“, ДКБ и Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/
Обособена позиция № 1 - „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на интензивен респиратор за възрастни и деца - 2 бр. за нуждите на „КАИЛ“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването. Обособена позиция № 2 – „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Холтер – система, включваща 5 броя рекордери за 24-часов запис на ЕКГ, софтуер за разчитане и анализ, 5 броя рекордери за артериално кръвно налягане, компютър с монитор и лазерен принтер, съвместима с наличната такава в ДКБ - 1 бр. за нуждите на ДКБ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването. Обособена позиция № 3 - „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Ултразвукова система - 1 бр. за нуждите на Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 02.11.2017
Добавен на: 02.11.2017
Добавен на: 02.11.2017
Добавен на: 18.09.2017
Добавен на: 18.09.2017
Добавен на: 05.09.2017
Добавен на: 04.08.2017
Добавен на: 04.08.2017
Добавен на: 04.08.2017
Добавен на: 04.08.2017
Добавен на: 04.08.2017
АОП № 00010-2017-0019 Публикувано на: 02.08.2017