Тип: Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №: 296
Доставки на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД – Linezolid и Teikoplanin
Периодични доставки на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД – Linezolid sol.for inj. 2 mg/ml - 300 ml и Teikoplanin fl. 400 mg.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 16.08.2017
Добавен на: 16.08.2017
Добавен на: 11.08.2017
Добавен на: 03.08.2017
Добавен на: 03.08.2017
Добавен на: 03.08.2017
Добавен на: 03.08.2017
Добавен на: 03.08.2017
Добавен на: 03.08.2017
АОП № 9066901 Публикувано на: 03.08.2017