Тип: Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №: 297
Ремонт и извънгаранционно техническо обслужване, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и извършване на годишни технически прегледи на автомобилите на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД
Ремонт и извънгаранционно техническо обслужване, доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, както и извършване на годишни технически прегледи на автомобилите на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД, посочени в Техническата спецификация, за срок от 12 /дванадесет/ месеца или до достигане на 69 999,00 лева без ДДС
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 23.10.2017
Добавен на: 28.08.2017
Добавен на: 11.08.2017
Добавен на: 03.08.2017
Добавен на: 03.08.2017
Добавен на: 03.08.2017
АОП № 9066902 Публикувано на: 03.08.2017