Тип: Открита Процедура №: 301
Доставки на медицински инструменти – иглодържатели, пинсети, ножици, митрални екартьори, шлаух клампи, коронарни инструменти на „Клиника по кардиохирургия“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД, съгласно техническа спецификация на Възложителя.
Доставки на медицински инструменти – иглодържатели, пинсети, ножици, митрални екартьори, шлаух клампи, коронарни инструменти на „Клиника по кардиохирургия“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД, съгласно техническа спецификация на Възложителя.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 22.11.2017
Добавен на: 22.11.2017
Добавен на: 06.10.2017
Добавен на: 03.10.2017
Добавен на: 25.09.2017
Добавен на: 10.08.2017
Добавен на: 10.08.2017
Добавен на: 10.08.2017
Добавен на: 10.08.2017
Добавен на: 10.08.2017
Добавен на: 10.08.2017
АОП № 00010-2017-0020 Публикувано на: 10.08.2017