Тип: Открита Процедура №: 304
Доставка на резорбируем хемостатик - медицинско изделие по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД.
Периодична доставка на резорбируем хемостатик - медицинско изделие по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 11.01.2018
Добавен на: 11.01.2018
Добавен на: 30.11.2017
Добавен на: 30.11.2017
Добавен на: 20.09.2017
Добавен на: 20.09.2017
Добавен на: 20.09.2017
Добавен на: 20.09.2017
Добавен на: 20.09.2017
АОП № 00010-2017-0023 Публикувано на: 20.09.2017