Тип: Открита Процедура №: 310
Доставки на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД за 2018 г.
Периодични доставки на лекарствени продукти, извършвани по предварителни писмени заявки, необходими за осигуряване лечебния процес в УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, в рамките на прогнозните количества от техническата спецификация към документацията за участие в откритата процедура=
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 01.02.2019
Добавен на: 22.01.2019
Добавен на: 21.02.2018
Добавен на: 21.02.2018
Добавен на: 02.02.2018
Добавен на: 22.01.2018
Добавен на: 19.01.2018
Добавен на: 17.01.2018
Добавен на: 17.01.2018
Добавен на: 17.01.2018
Добавен на: 10.01.2018
Добавен на: 14.12.2017
Добавен на: 13.12.2017
Добавен на: 18.10.2017
Добавен на: 18.10.2017
Добавен на: 18.10.2017
Добавен на: 18.10.2017
Добавен на: 18.10.2017
Добавен на: 18.10.2017
АОП № 00010-2017-0024 Публикувано на: 02.10.2017