Тип: Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №: 313
Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицинско автоматично устройство за запис на дискове с пациентни данни
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 29.11.2017
Добавен на: 08.11.2017
Добавен на: 03.11.2017
Добавен на: 26.10.2017
Добавен на: 26.10.2017
Добавен на: 26.10.2017
Добавен на: 26.10.2017
Добавен на: 26.10.2017
АОП № 9069664 Публикувано на: 26.10.2017