Тип: Публично състезание №: 315
„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Клиника по кардиохирургия“, КАИЛ – Реанимация и ДКБ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/.
„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Клиника по кардиохирургия“, КАИЛ – Реанимация и ДКБ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 20.03.2018
Добавен на: 20.03.2018
Добавен на: 20.03.2018
Добавен на: 20.03.2018
Добавен на: 20.03.2018
Добавен на: 16.01.2018
Добавен на: 16.01.2018
Добавен на: 02.01.2018
Добавен на: 03.11.2017
Добавен на: 03.11.2017
Добавен на: 03.11.2017
Добавен на: 03.11.2017
АОП № 00010-2017-0025 Публикувано на: 03.11.2017