Тип: Публично състезание №: 316
“Доставка на специално работно облекло по обособена позиция II за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
“Доставка на специално работно облекло по обособена позиция II за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 21.02.2018
Добавен на: 05.02.2018
Добавен на: 05.02.2018
Добавен на: 05.02.2018
Добавен на: 19.01.2018
Добавен на: 04.12.2017
Добавен на: 04.12.2017
Добавен на: 04.12.2017
Добавен на: 04.12.2017
Добавен на: 04.12.2017
АОП № 00010-2017-0026 Публикувано на: 04.12.2017