Тип: Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №: 319
Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 1 бр. портативен ехокардиограф с кардиологичен трансдюсер
Доставка на 1 бр. портативен ехокардиограф с кардиологичен трансдюсер, както и услугите по монтажа, пускането им в експлоатация и извършване на гаранционна поддръжка по време на гаранционния им срок
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 20.03.2018
Добавен на: 23.02.2018
Добавен на: 19.02.2018
Добавен на: 09.02.2018
Добавен на: 09.02.2018
Добавен на: 09.02.2018
АОП № 9072875 Публикувано на: 09.02.2018