Тип: Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №: 320
„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 1 бр. кардиологичен ултразвуков трансдюсер съвместим с апарат Aquson Sequoia C512, както и услугите по монтажа, пускането му в експлоатация и извършване на гаранционна поддръжка по време на гаранционния му срок.“
1 бр. кардиологичен ултразвуков трансдюсер съвместим с наличен апарат Aquson Sequoia C512, както и услугите по монтажа, пускането му в експлоатация и извършване на гаранционна поддръжка по време на гаранционния му срок.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 16.03.2018
Добавен на: 27.02.2018
Добавен на: 19.02.2018
Добавен на: 09.02.2018
Добавен на: 09.02.2018
Добавен на: 09.02.2018
АОП № 9072878 Публикувано на: 09.02.2018