Тип: Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №: 321
Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги - платежни и свързани услуги, вкл. превод на трудовите възнаграждения на служителите на болницата и управление на разплащателни сметки от финансови институции за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД
Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги – срочни депозити (всички видове, които банката предлага) на свободни парични средства и условия по управление на разплащателни сметки на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, съгласно Постановление № 127 на Министерския съвет от 27 май 2013 г. за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 23.07.2018
Добавен на: 19.03.2018
Добавен на: 26.02.2018
Добавен на: 16.02.2018
Добавен на: 16.02.2018
Добавен на: 16.02.2018
Добавен на: 16.02.2018
АОП № 9073076 Публикувано на: 16.02.2018