Тип: Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №: 322
Доставки на въздушни /джобни, абсолютни, зиг-заг и прави/ филтри, съвместими с наличните климатични шкафове, ламинарни тавани и климатични инсталации в „Операционен блок“ при „Клиника по кардиохирургия“; „КАИЛ-Реанимация“, „Стационар“; "Отделение по образна диагностика"; "Отделение по инвазивна кардиология" при "Клиника по кардиология" и „Сектор стерилизационна и пералня“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД
Периодични доставки на въздушни филтри, а именно: 3.1. Филтри, съвместими с наличните климатични шкафове KWHC 6000 в "Операционен блок" при "Клиника по кардиохирургия"; 3.2. Филтри, съвместими с наличните ламинарни тавани в операционни зали №1 и №2 на "Операционен блок" при "Клиника по кардиохирургия"; 3.3. Филтри, съвместими с наличния климатичен шкаф IMP Clima в "КАИЛ -Реанимация"; 3.4. Филтри, съвместими с наличната климатична инсталация в "Стационар"; 3.5. Джобен филтър 580/465 х 350/4дж., съвместим с наличната климатична инсталация в "Отделение по образна диагностика"; 3.6. Зиг - Заг Филтри 1310/325 х 45, съвместими с наличната климатична инсталация в "Отделение по инвазивна кардиология" при "Клиника по кардиология"; 3.7. Прави филтри 678/380 х 15, съвместими с наличната климатична инсталация в "Сектор стерилизационна и пералня".
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 28.03.2018
Добавен на: 12.03.2018
Добавен на: 28.02.2018
Добавен на: 20.02.2018
Добавен на: 20.02.2018
Добавен на: 20.02.2018
Добавен на: 20.02.2018
АОП № 9073142 Публикувано на: 20.02.2018