Тип: Открита Процедура №: 323
Доставки на лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД
Периодични доставки на лекарствени продукти, извършвани по предварителни писмени заявки, необходими за осигуряване лечебния процес в УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, в рамките на прогнозните количества от техническата спецификация към документацията за участие в откритата процедура
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 08.06.2018
Добавен на: 08.06.2018
Добавен на: 25.04.2018
Добавен на: 25.04.2018
Добавен на: 25.04.2018
Добавен на: 17.04.2018
Добавен на: 17.04.2018
Добавен на: 12.03.2018
Добавен на: 12.03.2018
Добавен на: 01.03.2018
Добавен на: 01.03.2018
Добавен на: 01.03.2018
Добавен на: 01.03.2018
АОП № 00010-2018-0002 Публикувано на: 26.02.2018