Тип: Открита Процедура №: 324
Доставки на хигиенни продукти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД
Периодични доставки на хигиенни продукти по предварителни писмени заявки, за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 09.07.2018
Добавен на: 09.07.2018
Добавен на: 09.07.2018
Добавен на: 12.06.2018
Добавен на: 12.06.2018
Добавен на: 12.06.2018
Добавен на: 30.05.2018
Добавен на: 15.05.2018
Добавен на: 05.04.2018
Добавен на: 05.04.2018
Добавен на: 05.04.2018
Добавен на: 05.04.2018
Добавен на: 05.04.2018
АОП № 00010-2018-0003 Публикувано на: 03.04.2018