Тип: Обява за ОП на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП №: 325
„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Апарат за оценка на хемодинамичната значимост на коронарните стенози (FFR) с 5 бр. микро катетри, както и пускането му в експлоатация и извършване на гаранционна поддръжка по време на гаранционния му срок и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология (инвазивна/ интервенционална диагностика и лечение)“ към „Клиника по кардиохирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД.
„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на Апарат за оценка на хемодинамичната значимост на коронарните стенози (FFR) с 5 бр. микро катетри, както и пускането му в експлоатация и извършване на гаранционна поддръжка по време на гаранционния му срок и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с оборудването за нуждите на „Отделение по инвазивна кардиология (инвазивна/ интервенционална диагностика и лечение)“ към „Клиника по кардиохирургия“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 18.04.2018
Добавен на: 18.04.2018
Добавен на: 03.04.2018
Добавен на: 03.04.2018
Добавен на: 03.04.2018
АОП № 9074580 Публикувано на: 03.04.2018