Тип: Открита Процедура №: 326
Доставка и монтаж на машина за екстракорпорално кръвообращение за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД
Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 1 бр. машина за екстракорпорално кръвообращение за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията /медицинското оборудване/
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 08.06.2018
Добавен на: 08.06.2018
Добавен на: 30.05.2018
Добавен на: 30.05.2018
Добавен на: 18.05.2018
Добавен на: 18.05.2018
Добавен на: 12.04.2018
Добавен на: 12.04.2018
Добавен на: 12.04.2018
Добавен на: 12.04.2018
Добавен на: 12.04.2018
АОП № 00010-2018-0004 Публикувано на: 12.04.2018