Тип: Открита Процедура №: 333
Приготвяне и ежедневна доставка на храна по диети за пациентите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД
Ежедневно приготвяне и доставяне на храна в индивидуални термоустойчиви кутии и съдове, собственост на Изпълнителя, след получена от възложителя писмена заявка, приготвяна чрез използване на висококачествени продукти, несъдържащи вредни за здравето примеси и добавки и съгласно изискванията на Диети с № 1 – 15, съгласно „Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения”, изд. 1984 г. на МЗ, Наредба № 1/22.01.2018 г. на министъра на здравеопазването за физиологичните норми за хранене на населението /обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2018 г./, при спазване грамажа на порциите, вкусовите качества, технологичните изисквания за приготвяне на диетични храни и добър външен вид и изискванията за хигиена, качество и енергийна стойност на храната, както и разнообразие на видовете ястия, съобразно нормите за болнично хранене
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 17.08.2018
Добавен на: 17.08.2018
Добавен на: 18.07.2018
Добавен на: 18.07.2018
Добавен на: 18.07.2018
Добавен на: 18.07.2018
Добавен на: 11.07.2018
Добавен на: 29.06.2018
Добавен на: 18.05.2018
Добавен на: 18.05.2018
Добавен на: 18.05.2018
Добавен на: 18.05.2018
АОП № 00010-2018-0007 Публикувано на: 14.05.2018