Тип: Открита Процедура №: 334
Надграждане (Ъпгрейд) на компютърен томограф “Aquilion One“, съгласно техническа спецификация
Надграждане (Ъпгрейд) на компютърен томограф “Aquilion One“ чрез добавяне на допълнителни специализирани софтуерни модули и ъпгрейд на работната станция Vitrea до последна софтуерна версия, ъпгрейд на сървър за сурови данни и специализирни захранвания за детектор съгласно приложена „Техническа спецификация“ на Възложителя.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 01.02.2019
Добавен на: 07.09.2018
Добавен на: 07.09.2018
Добавен на: 09.07.2018
Добавен на: 09.07.2018
Добавен на: 04.07.2018
Добавен на: 04.07.2018
Добавен на: 30.05.2018
Добавен на: 30.05.2018
Добавен на: 30.05.2018
Добавен на: 30.05.2018
АОП № 00010-2018-0008 Публикувано на: 30.05.2018